The Aikido Schools of Ueshiba

Aiki Shrine Dojo

ASU Summer Intensive camp

ASU Winter Intensive camp

ASU Student Handbook

ASU Yudansha Exam Handbook

AikiWeb.com

Aikikai World Headquarters

Aikido Journal

Aikido Today Magazine

Aikido World Web Journal